Lähtökohdat suunnitteluun

 –

Toimintamme perustuu ihmiskeskeisen suunnittelun malliin. Periaatteisiimme kuuluu, että projektit ovat aina käyttäjä- ja toimijalähtöisiä, jolla varmistetaan, että suunnitteluprosessi ja sen kautta syntyneet tuotokset kohdentuvat käyttäjäryhmien tarpeisiin. Vaiheittaisen suunnitteluprosessin aikana syntyneet muotoilutuotokset, kuten hahmotelmat, konseptit sekä proto- ja provotyypit tarjoavat keinot tarkastella, testata ja uudelleen muokata suunniteltavia palveluita.

Suunnittelu

Suunnittelu tapahtuu vaiheittain, joka mahdollistaa luovat innovatiiviset ratkaisuehdotukset sekä innovaatiot. Parhaisiin tuloksiin päästään, kun osalliset ovat mukana palveluiden ja teknologioiden kaikissa suunnittelu- ja tuotantovaiheissa. Aluksi suunnittelijoina yhteistoiminnallisissa työpajoissa ja myöhemmin prototyyppien testaajina.

.

Vaiheittainen suunnitteluprosessi on ohjaava ja sen aikana hyödynnettävät menetelmät valikoituvat aina vastaamaan projektin tiedon luonnin tarpeita. Suunnitteluprosessin aikana syntyy usein kolmenlaisia tuotoksia, jotka tarjoavat mahdollisuuden arvioida palvelun merkittävyyttä kokonaisvaltaisesti.

1) Parannetut palveluprosessit

2) Uudenlaiset käytännöt ja aktiviteetit

3) Testatut prototyypit