projektit

Projektit

SmartLab-projekteissa tutkitaan millaisia kuntapalvelut voisivat olla tulevaisuudessa. Kokeiluprojekteissamme osalliset luovat onnistuneita ratkaisuehdotuksia yhteiskehittämisen keinoin monimutkaisiin sosio-teknisiin suunnitteluhaasteisiin. Vantaalla näitä ovat esimerkiksi maahanmuuttoon, työttömyyteen, koulutukseen, ikääntymiseen ja uusiin monimuotoisiin työskentelykäytäntöihin liittyvät suunnitteluhaasteet. Lisäksi teknologiset kehityssuunnat ja niiden tuomat mahdollisuudet osana digitaalisen ajan kuntapalveluita ovat omiaan lisäämään palveluiden suunnitteluun liittyvää kompleksisuutta.

nakymattomattalot-web-2

Näkymättömät talot, uudenlainen pienrakentajan palvelu

Projektin lähtökohtana on suunnitella uudenlainen pienrakentajan palvelu, joka auttaa suunnitteluratkaisujen hahmottamista lisätyn todellisuuden keinoin.

Lue lisää →

PeliLabra: suomen kielen oppimista robotiikan keinoin

Projektin suunnittelulähtökohtana on rakentaa Tikkurilan kirjastoon pelilaboratorio, joka toimii uusien pelillisten ja leikillisten palveluaihioiden testaus- ja oppimisalustana.

Lue lisää

PeliLabra:
Sadutusta robotiikan keinoin

Tavoitteena on tutkia palvelurobotiikan hyödyntämistä uudenlaisen satutuokion suunnittelussa lapsille. Lapset ovat mukana sadun keksimisessä eli saduttamisessa.

Lue lisää

Muotoilukortit

Tilat palveluna: Muuntautuvat toimitilat

Projektin lähtökohtana on suunnitella uudenlainen muuntautuva toimitila, joka tukee uudenlaisten yhteistyömuotojen ja jaettujen aktiviteettien syntymistä toimijoiden kohdatessa muuntautuvassa tilassa.

Lue lisää →

Etätulkkauspalvelun muotoilu, Soft Landing

Projektissa suunnitellaan etätulkkauspalvelu ja siihen kytkeytyvät teknologiat, joiden avulla terveydenhoitajat ja lääkärit voivat kommunikoida tulkkia tarvitsevien asiakkaiden kanssa.

Lue lisää →

Ennakoivaa pelastustyötä tilannekuvaa parantamalla

Tässä tutkimusprojektissa hahmotellaan, suunnitellaan, rakennetaan ja testataan palveluehdotus ennakoivan pelastustyön tilannekuvan parantamiseksi.

Lue lisää

projektit-kirjasto-IMG_5326

Tieto palveluna tunnemuotoillen,
Digikuiskii

Tulossa

Lue lisää →