robotiikka-aly-web

PeliLabra,
suomen kielen oppimista robotiikan keinoin

Haaste

Miten palvelurobotiikan keinoin voidaan suunnitella ja toteuttaa uudenlainen kirjastopalvelu, jonka tavoitteena on edistää suomen kielen oppimista.

Tuotokset

Suunniteltu ja testattu palvelurobotiikka-prototyyppi, joka mahdollistaa ennalta määritellyn dialogin robotin ja suomen kieltä opiskelevan kanssa.

Case-kuvaus

Palvelurobotiikka-kokeilu tuotettiin osana Metropolian innovaatio-opintoja (MINNO-kurssi). Kurssin laajuus on 10 opintopistettä ja tarkoituksena on valmentaa opiskelijoita työskentelemään moniammatillisessa ryhmässä. Jokainen ryhmän jäsen tuo projektiin oman näkökantansa ja alan osaamisensa. Kurssin pituus oli 5 viikkoa ajanjaksolla 25.8.-30.9.2016.

 

Opiskelijoiden tehtävän oli suunnittella ja kehittää palvelurobotiikka-prototyyppi suomen kielen opettamista tukemaan. Suunnitteluperiaatteisiin sisällytettiin vaatimus, että opiskelijat suunnittelevat palvelukonseptin yhdessä osallisten kanssa, joita olivat Vantaan aikuisopiston opiskelijat ja heidän opettajansa.

 

Opiskelijat tutustuivat aluksi NAO-robotin mahdollisuuksiin ja aiemmin tehtyihin sovelluksiin. Robotti on polven korkuinen ranskalaisvalmisteinen niin kutsuttu humanoidirobotti (kuva).

Nao-robo

 

NAO-robottissa on avoimet rajapinnat ja tämän vuoksi kehittäjien itse ohjelmoitavissa. Robotti kykenee yksinkertaiseen kommunikaatioon käyttäjän kanssa etukäteen ohjelmoitujen metodien mukaan.

 

Opiskelijat aloittivat projektin yhteisellä suunnittelutuokiolla 9. -luokkalaisten maahanmuuttajataustaisten nuorten kanssa. Työpajassa kartoitettiin mielekkäitä tapoja opiskella suomen kieltä. Näiden tietojen perusteella kehitettiin seitsemän avainideaa, jotka NAO-robotilla voisi toteuttaa. Yhteisellä pohdinnalla nuorten kanssa päädyimme toteuttamaan kaksi ideoista.

 

Ensimmäinen idea oli toteuttaa robotti, jonka kanssa voi harjoitella päivittäisiä asiakaspalvelutilanteita esimerkiksi kirjastossa ja pankissa asiointia. Toisessa ideassa robotilta voi kysyä suomalaisesta kulttuurista kysymyksiä, joihin robotti vastaa. Yhdessä tiimimme kanssa ohjelmoimme robotin vastaamaan ideoita.

 

Prototyyppiä kehitettiin ja testattiin yhdessä maahanmuuttajaopiskelijoiden kanssa Tikkurilan kirjastossa. Nao-robotista pidettiin, toiminta koettiin hauskaksi ja Opiskelijat olivat sitoutuneita ja kiinnostuneita koko projektin ajan.

 

image2

 

Vaikka yhteistyö robotin kanssa oli leikkimielistä kielenopiskelua, niin se vaati kuitenkin melko täydellistä artikulointia, jotta robotti ymmärsi kysymyksen. Lisäksi robotiikka aiheena tuli tutuksi osallistujille.  Kiinnostus tulevana ammatinvalintana jäi kuitenkin toistaiseksi auki. Projektin lopuksi prototyyppiä esiteltiin Vantaan aikuisopistolla ja koko koulu pääsi mukaan siinä vaiheessa. Tapahtumaa kiiteltiin jälkeenpäin hauskaksi.

 

Tulevaisuudessa robottia voidaan kehittää ymmärtämään asiakaspalvelutilanteita kokonaisvaltaisemmin esimerkiksi laajentamalla kysymysvarastoa.  Yhteisprojekti onnistui erinomaisesti ja oppimiskokemuksia syntyi niin Metropolian kuin Ammattiopiston opiskelijoille.