PeliLabra:
sadun keksimistä eli sadutusta

Haaste

Miten palvelurobotiikan keinoin voidaan tukea kirjaston sadutustuokiota leikki-ikäisiä osallistavalla tavalla.

Tuotokset

Suunniteltu ja testattu palvelurobotiikka-prototyyppi, joka mahdollistaa ennalta määritellyn sadun kertomisen vuorovaikutteisella tavalla.

Case-kuvaus

Palvelurobotiikka-kokeilu tuotettiin osana Metropolian innovaatio-opintoja (MINNO-kurssi). Kurssin laajuus on 10 opintopistettä ja tarkoituksena on valmentaa opiskelijoita työskentelemään moniammatillisessa ryhmässä. Jokainen ryhmän jäsen tuo projektiin oman näkökantansa ja alan osaamisensa. Kurssin pituus oli 5 viikkoa ajanjaksolla 25.8.–30.9.2016.

 

Opiskelijoiden tehtävänä oli suunnittella ja kehittää palvelurobotiikka-prototyyppi sadun kertomiseen, jonka lapset ovat itse keksineet eli ”saduttaneet”. Suunnitteluperiaatteisiin sisällytettiin vaatimus, että opiskelijat suunnittelevat palvelukonseptin yhdessä osallisten kanssa, jotka olivat päiväkotiryhmä Hulivili ja satutuokion vetäjät.

 

Opiskelijat tutustuivat aluksi Nao-robotin mahdollisuuksiin ja aiemmin tehtyihin sovelluksiin. Robotti on polven korkuinen ranskalaisvalmisteinen niin kutsuttu humanoidirobotti. Nao-robottissa on avoimet rajapinnat ja tämän vuoksi kehittäjien itse ohjelmoitavissa. Robotti kykenee yksinkertaiseen kommunikaatioon käyttäjän kanssa etukäteen ohjelmoitujen metodien mukaan.

 

robotiikka-aly-web-1024x512-2

 

Opiskelijat aloittivat projektin tapaamalla päiväkotiryhmän Hulivilin, jossa Nao kertoi erilaisuudesta ja auttoi lapsia saduttamaan. Saduttamisessa Nao kannusti lapsia miettimään sadun kulkua ja sen henkilöitä ja mihin paikkaan satu sijoittuisi. Lasten keksimä satu koottiin yhteen ja ohjelmoitiin Nao-robottiin. Nao kertoi lasten keksimän sadun lapsille ja viihdytti yleisöä ääniefekteillä ja tanssimalla.

 

Satutuokio koettiin innostavana ja viihdyttävänä. Lasten mielenkiinto pysyi hyvin yllä molemmilla tapaamisilla. Palaute oli hyvää ja kohderyhmän toivomuksena oli jatkossakin osallistua samankaltaisiin projekteihin.