Näkymättömät talot,
asumisen ja rakentamisen virtuaalikokemus

Kehittämishaaste

Millaisia uudenlaisia käytäntöjä olisi syytä kehittää rakennusvalvontaprosessin tukemiseksi? Miten pienrakentamiseen liittyviä vaiheita voitaisiin esittää havainnollistavasti lisätyn todellisuuden keinoin?

Suunnittelutuotokset

Suunniteltu ja testattu mobiilisovellus, jonka avulla 3D-talomalleja voidaan tarkastella aidossa tonttiympäristössä lisätyntodellisuuden mahdollisuuksia hyödyntäen. Sovellusta testattiin Näkymättömät talot, asumisen ja rakentamisen virtuaalikokemus -tapahtumassa. Tuloksien mukaan talorakentajat haluaisivat käyttää virtuaaliavusteisia palveluita tukemaan rakentamista ja sen suunnittelua.

Projektin kuvaus

Ideointi: ATLAS-Co-designpelin pelaaminen

Näkymättömät talot -projekti sai alkunsa helmikuussa 2016 Vantaan Innovaatioverkoston järjestämässä työpajassa. Yhteisen työpajan tavoitteena oli hahmotella Innovaatioverkoston jäsenien kanssa yhteisprojektia Vantaan kaupungin toimialoille. Työpajassa osalliset pelasivat Aalto yliopistossa kehitettyä Atlas-peliä, jonka avulla SmartLab fasilitoi työpajan. Atlas mahdollistaa projektin hahmottelun. Samalla Atlas tutustuttaa osalliset yhteissuunnittelun käytäntöihin. Olemme suomentaneet pelin alkuperäisen version ja sen voi ladata täältä.

kadet-mv-DSC_1821-1200

Työpajassa osalliset loivat idea-aihion liittyen Vantaan kaupungin Rakennusvalvonnan lupapalveluihin. Konkreettinen tuotos pelisessiosta oli lista toimijoista, joita palvelu koskettaa ja alustava idea prototypoitavasta lupajärjestelmästä.

Suunnittelu: Palveluidean hahmottelua draamatyöpajassa

29.2.2016 Tikkurilan Teatterissa Vernissassa järjestettin Draama-menetelmät ja Experience-Prototyping-työpaja. Työpajassa osalliset jatkokehittivät ideaa ja loivat uusia ratkaisuehdotuksia lupapalvelulle hyödyntällä draaman keinoja. Työpajan osallistujat koostuivat tälläkin kertaa Vantaan Innovaatioverkoston jäsenistä, joista osa oli osallistunut ensimmäiseen Co-designtyöpajaan.

Työpajassa osalliset käsikirjoittivat palveluskenaariot, jotka lopuksi näyteltiin läpi. Suunnitteluvälineinä käytettiin älylaitteita mallintavia aihiota, jotka muistuttivat lisätyn todellisuuden AR-laseja, älykorua, älykelloa, mobiilipäätelaitteita. Lisäksi käytössä oli taikasauva, jonka avulla voi ratkaista mitä tahansa haasteita.

experience_prototyypit_1200_800

Kaksi ryhmää loi tulevaisuuden skenaariot ja esittivät ne toisilleen. Esittämisen lomassa osalliset kommentoivat esityksiä ja ehdottivat parannusehdotuksia. Lisäksi näytellyt skenaariot videokuvattiin myöhempää analyysiä varten. Voit katsoa täältä, mitä työryhmä sai aikaan (tähän linkki videosta).

 

Skenaarion luomisen kautta sopivaksi teknologiseksi prototyypiksi tunnistettiin talopakettimallien virtuaalisen tarkastelun mahdollistava lisätyn todellisuuden mobiilisovellus (AR). Se mahdollistaisi rakentamista suunnitteleville (myös mahdolliset naapurit) talovaihtoehtojen tarkastelun fyysisellä tontilla. Havainnointi voitaisiin tehdä joko virtuaalilasien tai mobiililaitteiden avulla.

Prototypointi: lisätyn todellisuuden sovellus pienrakentajalle

Prototyypin kehittäminen aloitettiin kesäkuussa 2016. Kesä-lokakuun aikana kehitettiin kaksi mobiilisovellusta Unity3D-peliteknologiaa hyödyntäen. Lisätty todellisuus tässä yhteydessä tarkoittaa sitä, etä sovellus sijoittaa 3D-talomallin havaitsemansa markkerin päälle ja siten luo mielikuvan katsojalle, että 3D-malli olisikin osana taustakuvaa tai luonnollista maisemaa.

aly-210916-2374

Testaus: Näkymättömät talot, asumisen ja rakentamisen virtuaalikokemus

17.-23.10.2016 järjestimme Näkymättömät talot, asumisen ja rakentamisen virtuaalikokemus -tapahtuman Tiedekeskus Heurekan piha-alueella. Tapahtumassa käyttäjät pääsivät testaamaan sovellusta pihalle rakennetulla rakennustyömaatontilla. AR-sovelluksen avulla 3D- talomalleja pystyi tarkastelemaan niiden aidossa rakennusympäristössä. Talomallit olivat Honkarakenne ja Muurame-talot -yrityksien aitoja talomalleja.

Tulokset: kokemuksien mittaaminen

Tapahtumassa vieraili kaikkiaan 1500 vierailijaa, joista 250 vastasi kyselyyn Alustavat tulokset kertovat, että palvelu kiinnosti kovasti kävijöitä. Alla muutama nosto esiin nousseista havainnoista:

  • Käyttäjät kokivat prototyypin olevan lupaava ehdotus tulevaisuuden rakentamispalvelusta
  • Lisätyn todellisuuden mahdollisuudet koettiin monimutkaisia rakentamisprosesseja helpottavina ja havainnollistavina
  • Mahdollisuutta hahmotella eri talomalleja osaksi luonnollista miljöötä kiiteltiin. Tästä mainitsi eräs kävijä:

 

”Tähän suuntaan rakentaminen pitäisi mennä.”,
-rakennusalan opiskelija, mies, 35 vuotta.

nakymattomat_talot_graafitSovelluksen testaajilta keräsimme palautetta kokemuksista lomakekyselyllä. Yleisesti ottaen käyttäjät pitivät sovellusta kiinnostavana ja sovelluksen käyttöä luontevana. Käyttäjät suosittelisivat sovellusta ystävilleen hyvin todennäköisesti. Lisäksi suurin osa haluaisi käyttää kehittämäämme sovellusta rakennettavan talon hahmotteluun sekä käyttää vastaavan kaltaisia lisätyn todellisuuden sovelluksia rakennusprojekteissa tulevaisuudessa.

nakymattomattalotimg_4671

nakymattomat-marker