muuntautuvattoimitilat

Muuntautuvat toimitilat

Projektissa suunnitellaan yhdessä Vantaan työntekijöiden, startup-yritysten ja Vantaan kumppanien kanssa uudenlainen monitoimitila. Suunnittelun lähtökohtana on luoda helposti muunneltava toimitila, joka tukee uudenlaisten yhteistyökäytäntöjen ja jaettujen aktiviteettien syntymistä toimijoiden kohdatessa tilassa.

Projektissa suunnitellaan yhdessä Vantaan työntekijöiden, startup-yritysten ja Vantaan kumppanien kanssa uudenlainen monitoimitila. Suunnittelun lähtökohtana on luoda helposti muunneltava toimitila, joka tukee uudenlaisten yhteistyökäytäntöjen ja jaettujen aktiviteettien syntymistä toimijoiden kohdatessa tilassa.

Tutkimushaaste

Miten tilan käyttäjät kokevat tilan ja siihen kytkeytyvät teknologiat? Miten tilan sosio-materiaaliset-tekniset käytännöt generoivat uudenlaisia työskentelytapoja ja aktiviteetteja?Kokeilun kautta kerätty tieto auttaa ymmärtämään, miten ihmis- ja työntekijälähtöistä työskentelyä voidaan tukea organisaatioissa.

Projektin vaiheet

• Kickstart-työpaja toukokuu 2016
• Card Board ja Experience Prototyping -työpaja kesäkuu 2016, monitoimitilaratkaisuiden hahmotelmat
• Konseptointi: kesä/syksy 2016, alustava palvelupolkumalli tilan mahdollisuuksista
• Tarkentava työpaja syys 2016, jossa keskitytään organisaatioiden välisen toiminnan kehittämiseen kokeilussa
• Teknologinen prototypointi: 2016 käynnistelyssä
• Kokeilujen testaus: 2017 kevät

Odotetut tuotokset

Ymmärrystä uudenlaisista toimitilaratkaisuista, niihin kytkeytyvistä palvelumalleista ja palveluita tukevista teknologioista. Fyysinen (väliaikainen) co-työskentelyyn soveltuva toimitila, joka tukee uudenlaisia työskentelykäytäntöjä. Uudenlaiset työskentelykäytännöt voivat johtaa parhaassa tapauksessa ideoiksi, palveluiksi, prototyyppeiksi ja projekteiksi. Nämä tuotokset voivat konkretisoitua kuntapalveluiksi, uudenlaiseksi liiketoiminnaksi tai kunta- ja sektorirajat ylittäviksi verkostomalleiksi.

Projektiin osalliset

Kiinteistöhuolto: vastaa korjauksista ja ylläpidosta
Vantti: tekniset laitteet
Remonttiliike: mahdollinen materiaalien ja työkalujen toimittaja
Lukitusfirma: etäluentaa tarjoava yritys, kulunjärjestäminen
Tilan käyttäjät: yhteisöt ja järjestöt sekä pienyritykset, asukaspalvelutilat, erityisryhmät