lahettilas2

Muotoilulähettiläs-ohjelma

 –

Muotoilulähettiläs-ohjelman tavoitteena on mahdollistaa Vantaan kaupungin palveluista vastaaville onnistuneet edellytykset kehittää tulevaisuuden kaupunkipalveluita SmartLab-projekteissa. Kokeiluprojekteisssa lähettiläs osallistaa tarpeelliset toimijat ja toimii muutoksen mahdollistajana toimialallaan. Lisäksi ohjelman kautta toimialojen edustajille tulee tutuksi ihmiskeskeistä suunnittelua ja muotoiluajattelua tukevat käytännöt ja menetelmät.

Kuka on Muotoilulähettiläs?

Muotoilulähettiläs voi olla esimerkiksi tulosalueelta nimetty henkilö, joka on osa työyhteisöä ja pystyy tunnistamaan arjen työhön liittyvät kehityshaasteet sekä vaikuttamaan niiden kehittämiseen käytännössä. Muotoilulähettiläs työskentelee läheisessä yhteistyössä tulosaluejohtajan kanssa. Hyvä yhteistyö syntyy, kun tulosaluejohtaja toimii muutostyön mahdollistajana ja luo tarvittavan henkisen ja fyysisen tilan lähettilään työlle. Usein työ voidaan luoda osaksi sisäistä kehitystyötä ilman, että normaaleja työtehtäviä kuormitettaisiin ylimääräisillä työtehtävillä. Muotoilulähettiläs-toiminta parhaimmillaan rikastuttaa työyhteisön työkäytäntöjä kehittää työntekijöiden ammatillista osaamista.

Muutoksen mahdollistajat

Muotoilulähettiläs-yhteistyö koostuu kolmen toimijan yhteistyöstä: 1) ammattikorkeakoulut, 2) kaupungin toimialojen toimijat ja 3) SmartLab. Yhteistyömalli on rakennettu siten, että toimijoiden roolit tukevat toisiaan uudenlaisten kaupunkipalveluiden muotoilussa, liiketoimintamahdollisuuksien kehittämisessä sekä pedakogisten tavoitteiden täyttymisessä.

Osapuolet ja vastuualueet

  • Toimialat/tulosalueet: visio, poreilevat kehitysteemat ja tulosaluekohtainen asiantuntijuus
  • SmartLab: kokeiluiden tutkimuksellinen ohjaus ja resurssit
  • Korkeakoulut: palvelumuotoilu, teollinen muotoilu ja ohjelmistokehitys

Lisäarvo ohjelmaan osallistuville

  • Parannetut prosessit
  • Uudenlaiset työskentelykäytännöt
  • Testatut prototyypit toimialakontekstissa
  • Toimiala- ja sektorirajoja ylittävät palvelusaihiot
  • Muotoilumenetelmien hyödyntäminen toimialalla

Haluatko mukaan toimintaan?

Ohjelmaan voi hakea avoimella haulla. Kerromme mielellään lisää yhteistyömahdollisuuksista. Mikäli olet kiinnostunut kuulemaan lisää, niin voit olla meihin yhteydessä. Yhteystiedot löydät täältä.