ennakoivapelastustyo-web

Ennakoivaa pelastustyötä tilannekuvaa parantamalla

Tässä tutkimusprojektissa suunnitellaan, hahmotellaan ja rakennetaan palvelu ennakoivan pelastustyön tilannekuvan parantamiseksi.

Entä jos tulevaisuudessa…

…pystyisimme ennustamaan vahinkotilanteet? Silloin kenenkään ei tarvitsisi loukkaantua tai menehtyä onnettomuustilanteissa, yhtään tulipaloa ei syttyisi, kolarit jäisivät ajamatta ja henkilövahingoilta vältyttäisiin.

Meillä olisi tieto, jonka avulla voisimme mallintaa ihmisiin, palveluihin ja resursseihin liittyvät tiedot. Tilannekuva näyttäytyisi selkeänä, jossa mennyt, nykyhetki ja tuleva nivoutuvat toisiinsa. Näitä asioita tutkitaan muun muassa Ennakoivaa pelastustyötä tilannekuvaa parantamalla -projektissa.

Tutkimushaaste

Miten datalähteitä (MyData, Open Data, IoT Data) yhdistelemällä tilannekuvaa pelastuskontekstista voidaan parantaa? Tässä tapauksessa kontekstilla käsitetään aikaan, ihmisiin ja yhteisöihin, fyysiseen ja virtuaaliseen paikkaan liittyviä olosuhde- ja taustatietoja.

Projektin kuvaus

Kolme kokeiluteemaa:
1) MyData
2) Open Data
3) IoT-data

Kohderyhmänä ovat pelastustyöntekijät, pelastustyötä koordinoivat työntekijät ja pelastustoimen asiakkaat. Aluksi toimijat ovat mukana palveluiden suunnittelijoina ja myöhemmin palvelun ja teknologioiden testaajina. Testaukset toteutetaan aidossa/simuloidussa pelastusympäristössä. Tavoitteena on, että suunnitteluprosessin aikana kerätyn tiedon pohjalta palvelun prototyyppi voidaan siirtää jatkokehitykseen ja lopulta pysyväksi palveluratkaisuksi.

Tavoitteet

Suunnitella ja rakentaa proof-of-concept -versio ennakoivan pelastustyön palvelusta. Kokeilujen kautta syntyy kolmenlaisia tuotoksia:

1) Kehitysehdotuksia työtä tukeviin prosesseihin
2) Kehitysehdotuksia uusiin työskentelykäytäntöihin
3) Teknologisia prototyyppejä ennakoivaa pelastustyötä tukemaan

Projektin vaiheet

• Ennakkokartoitus kesä 2016
• Kickstart-työpaja elokuu 2016
• Yhteissuunnittelutyöpajat lokakuu 2016
• Konseptointi syys 2016
• Protypointi syksy 2016 – kevät 2017
• Testaus kevät 2017

Odotetut tuotokset

Projektin tuotoksena odotetaan uudenlaisista ymmärrystä ennakoivan pelastustyön palveluista, niihin kytkeytyvistä prosesseista, työskentelykäytännöistä sekä työtä tukevista teknologioista. Tapaustutkimuksessa hypotisoidaan, että datan yhdistely eri lähteistä edistää selkeän tilannekuvan luomista pelastustyöpaikalta. Projektin yhtenä tavoitteena on luoda alustava teoreettinen (prototyyppien avulla testattu) malli palveluiden, rakennusten ja resurssien informaation mallintamisesta.

Projektiin osallistujat

SmartLab
Electria
Keski-uudenmaan pelastuslaitos
Yrityskiihdyttämö Turbiini
Bluugo Oy
Oogway Oy