Tulevaisuuden kuntapalvelut suunnitellaan yhdessä käyttäjien kanssa, palveluiden oikeassa käyttöympäristössä prototypoiden. Onnistuneissa projekteissa oleellista on ottaa suunnitteluun mukaan palveluista vastaavat ja loppukäyttäjät. Näin luomme yhdessä kokemuksellisia, toimivia ja kustannustehokkaita kuntapalveluita.

 .

SmartLab – Ihmisestä käsin

.

SmartLab

SmartLab edistää kokeilukulttuuria Vantaan kaupungissa. Suunnittelemme yhdessä toimijoiden kanssa palveluita, jotka tarjoavat uudenlaisia mahdollisuuksia MyDatan, tekoälyn, VR/AR:n ja vuorovaikutusteknologioiden välityksellä.

.

Ihmisestä käsin

SmartLab-projektissa suunnittelu lähtee aina ihmisestä käsin. Käytännössä projektin osallisten kanssa suunnitellaan, prototypoidaan ja testataan palveluita niiden aidossa käyttöympäristössä.

.

Yhteissuunnittelu

Yhteissuunnittelumenetelmin pystymme antamaan äänen niille, joita palvelut todella koskettavat. Parhaisiin tuloksiin päästään, kun osalliset ovat mukana kaikissa suunnitteluvaiheissa.

 .

Muotoilulähettiläs

Ohjelma tarjoaa tulosalueille mahdollisuuden kehittää muotoiluajattelua tukevaa suunnittelukulttuuria. Kokeiluprojekteisssa lähettiläs osallistaa tarpeelliset toimijat ja toimii muutoksen mahdollistajana.

SmartLabin tuottama lisäarvo

Osallisille

Yhteisarvoon perustuvien ratkaisuehdotusten luominen. Palveluita suunniteltaessa tämä tarkoittaa useampien toimijoiden osallistamista, mutta mahdollistaa myös laajemmat resurssit toteuttamiselle.

Tulosalueille

Asiakkaiden ja työntekijöiden osallistaminen palvelujen suunnitteluun sekä kokeiluprojektien tuotokset: uudenlaiset käytännöt, parannetut prosessit sekä testatut prototyypit, jotka vahvistavat strategista visiota.

Vantaan kaupungille

Kokeiluprojektien kautta luomme yhdessä Vantaalle uudenlaista suunnittelukulttuuria, jossa keskeisintä on tarkastella palveluita ihmiskeskeisen näkökulman kautta.

Arvot

 –

Osalliset suunnittelijoina

Projektin osalliset ovat mukana kaikissa suunnitteluvaiheissa.

 –

Design-materiaalit

 Aistillisuus on osa palveluiden suunnittelua, jossa materiaalit luovat prototyypin muodon ja tuntuman.

 –

Konkretia

Konkreettiset tuotokset mahdollistavat idean arvioinnin ja uudelleen muokkaamisen.

 –

Design-empatia

Empatian keinoin voidaan asettua toisen asemaan ja ymmärtää osallistujien toiveet.

 –

Esteettinen kokemus

 –Tarjoaa linssin tarkastella tekemistä ja tuotoksia.

Yhteistyössä

carousel2

carousel4

carousel3

laurea-215x215